Arsa Talebi
Arsa Talebi

02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" Madde 54'te belirtilen "Kurulamayacak tesisler" kapsamında olmaması şartıyla başvurular kabul edilebilir.

Başvuru evrakları aşağıdaki gibidir:

1. Arsa Tahsisi için Başvuru Formu

2. Matbu Müracaat Formu

3. Başvuru Dosyası

4. İş Akım Şeması ve Proses Açıklama Raporu

Yukarıda bahsedilen dosyalar ayrıntılı bir şekilde bilgisayar ortamında doldurulduktan ve her sayfası firma yetkilisi tarafından kaşelenip imzalandıktan sonra Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

Başvuru dosyaları, başvuruyu takip eden en yakın tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda değerlendirildikten sonra olumlu ise başvuru Genel Kurul'a iletildikten sonra geçici parsel tahsisi gerçekleştirilecektir.

Bölgemizdeki sanayi parsellerinin 2022 yılı m2 bedeli 236,61 ₺/ m2 ’dir.

Ayrıca İmar planı onayı sonrası oluşacak sanayi parsellerinin satışında; 2022 yılı için uygulanacak 236,61 ₺/ m2 parsel birim fiyatına ilave olarak 600,00 ₺ / m2 alt yapı katılım payı uygulanır.

  • u
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u