Elektrik
Elektrik
Akhisar Organize Sanayi Bölgesi ,Akhisar Trafo Merkezindeki 154/34,5 kV’luk 80/100 MVA lık Trafo-D’nin barasından yaklaşık 10 km lik müstakil iki fider ile enerji almaktadır. Akhisar Organize Sanayi Bölgesi 49 yıl süreyle EPDK’dan 31.01.2008 tarih ve ED-OSB/1478-1/1070 Lisans No ile almış olduğu OSB Dağıtım Lisansı ile Bakanlık tarafından onaylanmış sınırlarımız dahilinde, Organize Sanayi Bölgesi elektrik dağıtım faaliyeti ve bununla ilgili diğer hizmetlerin yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetler Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine ilişkin ilgili Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerini referans almak kaydıyla aşağıda belirtildiği gibidir;
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u