İmar Altyapı
İmar Altyapı
Gerekli belge ve projelerle Bölge Müdürlüğümüze başvurulması halinde kısa süre içinde ilgili personelimiz tarafından yapı ruhsatı düzenlemektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi başvurusu yapılıp yönetmelik gerekleri yerine getirilmeden Yapı ruhsatı düzenlemesi mümkün değildir. Parsel tahsisi yapıldıktan 6 ay içinde Projelerin hazırlanıp Yapı ruhsatı başvurusunun yapılması şart olup, düzenlenen bu Yapı Ruhsatı belgesinin geçerlilik süresi 2 yıl (iki yıl)’dır. 6 ay içinde Bölge Müdürlüğümüze projeler hazırlanıp başvuru yapılmaması halinde, parsel tahsisinin iptali gündeme gelebilmektedir.
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u