Doğal Gaz
Doğal Gaz

Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde ki katılımcılara 2002 Yılından bu yana Doğal Gaz Hizmeti verilmektedir. Bölgemiz dahilindeki çelik ve polietilen şebekenin işletilmesi, talepte bulunan katılımcılarımıza ilk doğal gaz arzının sağlanması, doğal gaz arzı sağlanmış tesisatlar da yapılacak ilave veya revizyon projelerin kontrolü, katılımcılarımıza ait parsellerde bulunan ve tahsis edilen doğal gazın ölçüm-basınç düşürme işlemlerinin yapıldığı RM-B ve RM-C tipi istasyonların işletilmesi, Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Doğal Gaz Biriminin başlıca görevlerindendir.


Bölgemize ait doğal gaz şebekesi, Gaz Dağıtım Şirketi Dağıtım Şebekesine doğrudan bağlı olup 1 adet 20.000 m3/h lik kapasiteli MS-B tipi istasyondan beslenmektedir. Bu istasyon ile katılımcılarımızın Proses-Buhar Kullanımında ve/veya Elektrik Üretim amaçlı, ihtiyaç duydukları doğal gaz sağlanmaktadır. Bu istasyon da Bölgemizin doğal gaz tüketim miktarının ölçümü yapılmakta olup Doğal Gaz Birimi personeli tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. Bölgemiz de 29 firmaya 30 adet gaz teslim noktası üzerinden doğal gaz arzı sağlanmakta olup, yıllık doğal gaz tüketim miktarımız yaklaşık 75.000.000 m3 ‘e ulaşmıştır.


Bölgemize ait doğal gaz şebekesi çelik ve polietilen olmak üzere iki farklı tür doğal gaz boru hattından inşa edilmiştir. 12-19 bar basınca sahip Çelik Doğal gaz şebekemiz çoğunlukla yüksek kapasitedeki doğal gaz ihtiyacı duyan katılımcılarımıza hizmet etmekte olup uzunluğu yaklaşık 6 km. dir. 3-4 bar basınçta çalışan Polietilen şebekemiz ise 2012 yılında tamamlanmış olup uzunluğu yaklaşık 10 km. dir. Çelik Doğal Gaz şebekesi üzerinde konumlu 27 adet Çelik Doğal gaz vanası, PE şebeke üzerinde ise 119 adet PE hat ve parsel vanası bulunmaktadır.


Boru hatlarında oluşan arızalara müdahale ve bakım onarım faaliyetleri ile gerekli durumlarda hatların deplase edilmesi ve/veya kapasitelerinin arttırılması, ihtiyaç duyulan noktalara yeni hatlar çekilmesi gibi işlemler de yine Bölgemiz Doğal Gaz Birimi tarafından yapılmakta/yaptırılmaktadır. Doğal gaz ve Mekanik İşler Birimimiz bünyesinde 1 adet teknisyen ve 1 Adet Makine Mühendisi olmak üzere toplam 2 personel bulunmaktadır.


Bölgemizde faaliyet gösterecek tesisat firmaları EPDK ve Aksa Manisa Gaz (Dağıtım şirketi) lisansına ek olarak Akhisar OSB Müdürlüğü tarafından da yetkilendirilmiş olmalıdır.


Bölgemizde doğal gaz abonelik, kapasite artırım, proje ve uygulamaları hususlarında BOTAŞ Endüstriyel Tesislerde Doğal Gaza Geçiş El Kitabı, TS 7363, dağıtım şirketi teknik şartnamesi ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmış Akhisar OSB Endüstriyel Tesisler Doğal Gaza Geçiş El Kitabı esas alınmaktadır.

İlgili Dokümanlar
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u
  • u